Ρύθμιση - ανάσα για οφειλέτες - «Παγώνουν» τα επιτόκια για τα χρέη


«Πονοκέφαλο» στους οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων προκαλεί η αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς αυτό συμπαρασύρει προς τα πάνω και τα επιτόκια των χρεών.

Το γεγονός ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα έχει ως αποτέλεσμα να προωθείται φόρμουλα για να αποφευχθεί μία νέα έκρηξη χρεών προς τα Ταμεία. Η αρχή γίνεται από το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο «παγώνει» για έναν χρόνο αμετάβλητα τα επιτόκια για τους οφειλέτες στην Εφορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάλογη λύση εξετάζει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να μην υπάρξει αύξηση στα επιτόκια όσων χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταμεία. Με τον τρόπο αυτό, θα δοθεί μία ανάσα στους οφειλέτες, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετούν με το ίδιο κόστος τις ρυθμίσεις τους, αλλά και να συνεχίσουν να ρυθμίζουν τα χρέη τους με χαμηλό επιτόκιο.

Να σημειωθεί πως το συνολικό χρέος στο ΚΕΑΟ στις 30 Ιουνίου ήταν 43.430.365.941 ευρώ, και μέσα στο επόμενο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 2.037.345.087 ευρώ. Ωστόσο, η μεταβολή αφορούσε αύξηση κατά 2.062.852.958 ευρώ στα πρόσθετα τέλη –που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα–, ενώ την ίδια στιγμή οι κύριες οφειλές μειώθηκαν κατά 25.507.871 ευρώ. Υπενθυμίζεται πως σε πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπονται τρεις ακόμα ευνοϊκές ρυθμίσεις για οφειλέτες:

- Η αύξηση στις 24 –από 12 που είναι σήμερα– των μηνιαίων δόσεων των υπό ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών. Προσοχή: το ελάχιστο μηνιαίο ποσό διαμορφώνεται στα 50 ευρώ.

- Η παύση της υφ’ όρον ποινικής δίωξης των οφειλετών ρυθμισμένων ασφαλιστικών οφειλών για όσο διάστημα εξυπηρετείται η ρύθμιση. Mε τον τρόπο αυτό, αποφεύγεται η επαναλαμβανόμενη επιβεβαίωση τήρησης της ρύθμισης στο δικαστήριο.

- Η παραγραφή των οφειλών στη δεκαετία. Στην πράξη, αν η απαίτηση του ΕΦΚΑ δεν βεβαιωθεί μέσα σε αυτό το διάστημα, οι οφειλές παραγράφονται. Η ευνοϊκή αυτή διάταξη αφορά όλες τις κατηγορίες οφειλετών ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή εργοδότες, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους, αγρότες κ.ά.

Το «προφίλ» των οφειλετών

Οφειλή μέχρι 15.000 ευρώ έχει στα ασφαλιστικά ταμεία το 78,05% όσων χρωστούν, δηλαδή 1.843.805 άτομα. Ωστόσο, ενώ οι μεγαλο-οφειλέτες –δηλαδή αυτοί που χρωστάνε άνω του ενός εκατ. – δεν ξεπερνούν τους 2.547, έχουν το 23,91% του υπόλοιπου των οφειλών.

Τα αποκαλυπτικά αυτά στοιχεία προκύπτουν από την έκθεση του ΚΕΑΟ, όπου παράλληλα επισημαίνεται πως το 89,80% (2.121.505 άτομα) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας. Επίσης, μεγάλο μέρος του υπολοίπου των οφειλών αφορά 87.886 οφειλέτες που χρωστάνε από 50.000 - 100.000 ευρώ (13,59% του τρέχοντος υπολοίπου). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει πως από την ανάλυση προκύπτει ότι το 32,01% (ποσό 14.555.982.176 ευρώ) του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από όσους ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2010 και μετά. Την ίδια στιγμή, το 67,99% δημιουργήθηκε από όσους ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2009 ή παλαιότερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία:

- Εντός του τρίτου τριμήνου της φετινής χρονιάς στο ΚΕΑΟ εντάχθηκαν 20.982 οφειλέτες από το e-ΕΦΚΑ Μισθωτών/τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και 16.272 οφειλέτες από τον e-ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών κ.α. Συνολικά στο διάστημα αυτό εντάχθηκαν 38.496 οφειλέτες.

- Στο τέλος Σεπτεμβρίου οι συνολικές ενεργές ρυθμίσεις ήταν 356.208 και το ρυθμισμένο ποσό 4.204.270.136 ευρώ. Να σημειωθεί πως οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις ήταν συνολικά 480.597 για οφειλές στο ΚΕΑΟ, ύψους 2.132.433.131 ευρώ.

- Το συνολικό ποσό των εισπράξεων από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΑΟ έως και τον Σεπτέμβριο ανέρχεται στο ποσό των 9.054.216.476 ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσοστό –και συγκεκριμένα το 61,55% των συνολικών εισπράξεων– προέρχεται από οφειλές που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, ενώ το 38,45% εισπράχθηκε από καταβολές εκτός ρυθμίσεων.

Ενέργειες είσπραξης

Ενιαίες διαδικασίες εφαρμόζονται για τη διαχείριση των οφειλών. Ειδικότερα, στον οφειλέτη που εντάσσεται στο ΚΕΑΟ αποστέλλεται η «Ατομική Ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών». Με τον τρόπο αυτό, ενημερώνεται ότι η οφειλή του έχει μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ και ότι αν δεν ανταποκριθεί εντός 20 ημερών με εξόφληση ή διακανονισμό θα ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης. Από την έναρξη του ΚΕΑΟ μέχρι τον Σεπτέμβριο 2022 έχουν αποσταλεί συνολικά 2.073.072 ατομικές ειδοποιήσεις σε οφειλέτες. Ειδικά εντός του τρίτου τριμήνου του 2022 εστάλησαν 23.628 ατομικές ειδοποιήσεις.

Οι υπηρεσίες του ΚΕΑΟ εντοπίζουν τους οφειλέτες που δεν ανταποκρίθηκαν εντός 20 ημερών από την παραλαβή της ατομικής ειδοποίησης για την τακτοποίηση της οφειλής τους. Πριν από τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων οι οφειλέτες αξιολογούνται και δημιουργείται το προφίλ του καθενός με πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΚΕΑΟ, τη διασύνδεση με το Μητρώο της ΓΓΠΣ, τα στοιχεία του ΓΕΜΗ κ.λπ. Στη συνέχεια, με συγκεκριμένα κριτήρια καθορίζεται ο βαθμός εισπραξιμότητας και επισφάλειας κάθε οφειλής. Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη είναι: το ύψος της οφειλής, η συμπεριφορά του οφειλέτη σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του (π.χ. η καταβολή των τρεχουσών εισφορών και η παράλληλη καταβολή ανελλιπώς κάθε μήνα εύλογου ποσού «έναντι» της οφειλής), η παλαιότητα της οφειλής (προκειμένου να εκτιμηθεί αν οφείλεται στην οικονομική κρίση ή την εκ συστήματος αφερεγγυότητα του οφειλέτη).

Όπως αναφέρεται στην έκθεση προόδου του ΚΕΑΟ πολλές από τις οφειλές εμφανίζουν πολύ χαμηλή ή μηδενική εισπραξιμότητα. Για το λόγο αυτό, το ΚΕΑΟ, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων εντοπίζει και διαχωρίζει τις οφειλές με χαμηλό, ίσως και μηδενικό βαθμό εισπραξιμότητας. Ενδεικτικά, στην κατηγορία των οφειλών χαμηλής εισπραξιμότητας εντάσσονται οφειλές για την είσπραξη των οποίων έχουν ληφθεί επανειλημμένα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης χωρίς αποτέλεσμα, οφειλές προσώπων που έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την κληρονομιά, οφειλές επιχειρήσεων που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σε αδράνεια κ.α.

 vradini.gr

Από το Blogger.