Τι προβλέπεται για αγροτεμάχια, μισθωτήρια, Κτηματολόγιο

Διευκρινίσεις για τα μισθωτήρια αγροτεμαχίων, το Κτηματολόγιο, τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) και τα μισθωτήρια παρέχει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου οι αγρότες να είναι σωστά προετοιμασμένοι για την υποβολή των φετινών δηλώσεων στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).

Απαντώντας σε συχνά ερωτήματα αγροτών και οργανώσεων, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο του Κτηματολογίου στη χώρα καθώς και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, το υπουργείο επισημαίνει πως όλα τα μισθωτήρια αγροτεμαχίων που αφορούν εκτάσεις ανά αγροτεμάχιο πάνω από 40 στρέμματα ή με αντικείμενο μισθίου από 960 ευρώ και πάνω θα είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Ανά περίπτωση θα γίνονται αποδεκτά χειρόγραφα μισθωτήρια, στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία του ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) και του ΑΤΑΚ. Επίσης, εξακολουθούν να ισχύουν οποιασδήποτε κατηγορίας πολυετή χειρόγραφα μισθωτήρια αγροτεμαχίων, τα οποία έχουν υποβληθεί παλαιότερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκονται σε ισχύ το 2023.

Για τις περιοχές που υπάρχει Κτηματολόγιο θα αναγράφεται ο κωδικός του Κτηματολογίου (ΚΑEΚ) στην αίτηση ΑΕΕ 2023, ενώ στις περιοχές που είναι υπό ανάρτηση ή κατάρτιση όμοια θα αναγράφεται ο κωδικός του Κτηματολογίου. Ο έλεγχος της χρήσης του ΑΤΑΚ συνεχίζεται να είναι ένα στοιχείο απλοποιημένου ελέγχου της νόμιμης κατοχής. Θα γίνονται δεκτά αγροτεμάχια χωρίς ΑΤΑΚ μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις: α) για αγροτεμάχια στα οποία αναγράφεται ο ΚΑΕΚ, β) για αγροτεμάχια μέχρι 40 στρέμματα για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμο το ΑΤΑΚ, ο μισθωτής καταθέτει υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους μη διαθεσιμότητας(π.χ. μη ολοκλήρωση αποδοχής κληρονομιάς, κάτοικος εξωτερικού κ.λπ.).

Αντίθετα, δεν θα γίνονται δεκτά νέα αγροτεμάχια χωρίς ΑΤΑΚ σε αυτή την κατηγορία εάν δηλώνονται, το 2023, για πρώτη φορά στο ΟΣΔΕ. Παράλληλα, με συνεργασία ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΑΔΕ μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών απλοποιείται ο τρόπος ελέγχου για να μην είναι γραφειοκρατικός και πολύπλοκος και να δημιουργεί προβλήματα στην καταβολή των ενισχύσεων σε παραγωγούς που έχουν στη διάθεσή τους τις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Σε περιπτώσεις εντοπισμού δημιουργίας τεχνητών συνθηκών λήψης ενισχύσεων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προβαίνει σε περαιτέρω αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών εγγράφων. Δημόσιες εκτάσεις: Οι δημόσιες εκτάσεις θα υπάρχουν στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων του ΟΠΕΚΕΠΕ (LPIS) ώστε να γνωρίζουν οι παραγωγοί κατά την ψηφιοποίηση ότι οι εκτάσεις αυτές ανήκουν στο Δημόσιο και να αποφεύγονται τα λάθη.

 newsbreak.gr

Από το Blogger.