Ποιους ελέγχει φέτος η Επιθεώρηση Εργασίας

Οι συνήθειες ύποπτοι για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και η αδήλωτη εργασία είναι οι πρώτοι στόχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, για το 2023, ενώ τα πρόστιμα για τους παραβάτες είναι ιδιαίτερα τσουχτερά.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, θα διενεργεί ελέγχους όλο το 24ωρο, καθώς όπως προβλέπει, θα ερευνά οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας τους χώρους εργασίας, όταν κρίνει αναγκαίο, χωρίς προειδοποίηση προς τον εργοδότη, και έχει ελεύθερη πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα βιβλία, μητρώα, έγγραφα, αρχεία και κάθε άλλου είδους στοιχείο που τηρούνται από την επιχείρηση, λαμβάνει αντίγραφα και έχει πρόσβαση στη δομή της παραγωγικής διαδικασίας.

Εντός του Φεβρουαρίου ολοκληρώνεται το πλάνο των ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας για το 2023, το οποίο θα υποβληθεί για έγκριση στο υπουργείο Εργασίας, για να εγκριθεί.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποιήθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, Γιώργος Τζιλιβάκης, με τον υπουργό Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη, το επιχειρησιακό σχέδιο των ελέγχων της Αρχής θέτει ως πρώτους στόχους τους ακόλουθους κλάδους επιχειρήσεων:

    Οι επιχειρήσεις με ιστορικό παραβάσεων. Θα επιλέγονται με την εφαρμογή της μεθόδου του risk analysis, με την οποία θα αξιολογούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια.
    Οι κλάδοι στους οποίους εντοπίζεται ιστορικά μεγαλύτερη παραβατικότητα.
    Οι επιχειρήσεις που απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων.
    Οι επιχειρήσεις οι οποίες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του «ΕΡΓΑΝΗ» δεν έχουν ελεγχθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
    Οι επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, για να διαπιστωθεί η ορθή εφαρμογή της.

 
Οι παραβάσεις του 2022

Από το ιστορικό των παραβάσεων του 2022 προκύπτει πως οι περισσότερες παραβάσεις διαπιστώθηκαν στους Πίνακες Προσωπικού, όπου αναγράφονται οι εργαζόμενοι κάθε επιχείρησης και τα ωράρια για τα οποία απασχολούνται.

Επίσης σημαντικός αριθμός παραβάσεων διαπιστώθηκε για μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, επιδομάτων, δώρων εορτών και αδείας, για άρνηση πρόσβασης στους ελεγκτές, αλλά και για αδήλωτη εργασία.

Αναλυτικότερα, κατά το 11μηνο του 2022 έγιναν 59.476 έλεγχοι, επιβλήθηκαν 11.871 κυρώσεις και πρόστιμα συνολικού ύψους 32,2 εκατ. ευρώ.

Το 2022 οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν μεταξύ άλλων στους κλάδους των delivery-courier, στα σχολικά λεωφορεία και στην οικοδομή. Το πλήθος των ελέγχων κατά το 11μηνο του 2022 ξεπέρασε ήδη το αντίστοιχο μέγεθος των ετήσιων ελέγχων των τελευταίων ετών.
Νέα πρόστιμα

Στο μεταξύ με νέα απόφαση του υπουργού εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, εμπλουτίστηκε η λίστα των προστίμων για εργασιακές παραβάσεις.
Ειδικότερα:

    Για μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας ή Δήλωσης Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για πλήρως απασχολούμενο, το πρόστιμο ορίζεται σε 600 ευρώ.
    Για μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας ή Δήλωσης Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για μερικώς απασχολούμενο, το πρόστιμο ορίζεται σε 2.000 ευρώ.


 sofokleousin.gr

Από το Blogger.