Ούτε ευρώ δεν παραγράφηκε από τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ!

Ζωντανά παραμένουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΕΦΚΑ καθώς, εκείνα που έχουν περάσει στο ΚΕΑΟ, δεν τα αγγίζει η μείωση του χρόνου παραγραφής από τα 20 στα 10 χρόνια.

Αυτό προκύπτει από την τελευταία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών,  από την οποία προκύπτει, ότι το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος στο τέλος του Δεκεμβρίου παρέμεινε στο ύψος του και μάλιστα αυξήθηκε σε σχέση με τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Παρότι ο νόμος 4997/2022, που προβλέπει τη μείωση του χρόνου παραγραφής από τα 20 στα 10 χρόνια, ισχύει από τις 25 Νοεμβρίου 2022, ημερομηνία δημοσίευσής του στο ΦΕΚ, εντούτοις το ΚΕΑΟ δεν προχώρησε σε διαγραφές των παλαιών χρεών.

Έτσι, στην τελευταία έκθεσή του, που εκδόθηκε την περασμένη Παρασκευή και αφορά στην καταγραφή των χρεών έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, δεν υπάρχει καμία αναφορά στον νόμο ούτε, φυσικά, έγινε διαγραφή οφειλών.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), το συνολικό χρέος στο τέλος Δεκεμβρίου ανήλθε σε 45,67 δισ. ευρώ, από 45,47 δισ. ευρώ, ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο και έναντι 40,02 δισ. ευρώ, που ήταν τον Δεκέμβριο του 2021.

Προκύπτει δηλαδή ετήσια αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία κατά περίπου 5,5 δισ. ευρώ, ενώ το τελευταίο τρίμηνο του 2022, αυξήθηκαν κατά 205,1 εκατ. ευρώ.

Όπως εξηγεί το ΚΕΑΟ, η μεταβολή αυτή προήλθε από την αύξηση κατά 811,6 εκατ. ευρώ στις κύριες οφειλές, ενώ τα πρόσθετα τέλη μειώθηκαν κατά 606,53 εκατ. ευρώ, λόγω της ακύρωσης της αύξησης του «πέναλτι», που προκύπτει από την αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ.

Καμία αναφορά δεν γίνεται σε διαγραφές χρεών λόγω της μείωσης του χρόνου παραγραφής στα 10 χρόνια.

Ο λόγος είναι η πρόβλεψη του νόμου, ότι, το χρέος δεν παραγράφεται εφόσον έχει σταλεί ατομική ειδοποίηση στον οφειλέτη. Η περίοδος παραγραφής διακόπτεται με την έκδοση βεβαίωσης οφειλής, οπότε το χρέος παραμένει ενεργό.

Ωστόσο, όπως τονίζεται στην εγκύκλιο, η προθεσμία παραγραφής διακόπτεται μεν με την κοινή κοινοποίηση των καταλογιστικών πράξεων αλλά μόνο εφόσον η κοινοποίηση έχει πραγματοποιηθεί από τις 12/5/2016 κι εντεύθεν διότι προγενέστερα καμία διάταξη νόμου δεν όριζε την απλή κοινοποίηση των καταλογιστικών πράξεων ως διακοπτικό γεγονός.

Το γεγονός ότι το ΚΕΑΟ ιδρύθηκε το 2013 και οργανώθηκε σταδιακά από το 2014 και τα επόμενα χρόνια, σημαίνει ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία των χρεών που έχουν περιέλθει στην δικαιοδοσία του, έχουν εκδοθεί ατομικές ειδοποιήσεις μετά το 2016, οπότε οι οφειλές παραμένουν ζωντανές και διεκδικήσιμες.

«Βουνό» τα παλαιά χρέη

Από την ανάλυση του ΚΕΑΟ  προκύπτει ότι από τις οφειλές ύψους 45,67 δισ. ευρώ, το 32,43% ή 14,81 δισ. ευρώ του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, ενώ το 67,57% ή  30,86 δισ. ευρώ) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά το 2009 ή παλαιότερα.

Το ερώτημα είναι, ποια από τα συγκεκριμένα χρέη, τελούν υπό παραγραφή και αν μπορούν οι οφειλέτες να διεκδικήσουν την παραγραφή τους είτε μέσω του ΚΕΑΟ είτε μέσω της δικαστικής οδού.

sofokleousin.gr

Από το Blogger.