Στα επίπεδα του 2011 επέστρεψαν τα ωρομίσθια στην Ελλάδα

Σκοπός του δείκτη μισθολογικού κόστους είναι η καταγραφή της μεταβολής του ωρομισθίου ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας εκτός από τον πρωτογενή τομέα και τις δραστηριότητες των νοικοκυριών.

Ο δείκτης μισθολογικού κόστους του πρώτου τριμήνου 2023, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του πρώτου τριμήνου 2022, παρουσιάζει αύξηση κατά 6,2% έναντι μείωσης 0,8% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 προς το 2021 .

Ο δείκτης μισθολογικού κόστους του πρώτου τριμήνου 2023, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του πρώτου τριμήνου 2022, παρουσιάζει αύξηση κατά 5,5% έναντι μείωσης 0,9% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 προς το 2021.

Ο δείκτης μισθολογικού κόστους του πρώτου τριμήνου 2023, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του πρώτου τριμήνου 2022, παρουσιάζει αύξηση κατά 7,7% έναντι μείωσης 1,0% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 προς το 2021.

 newsbomb.gr

Από το Blogger.