Δείτε πότε «εκπνέει» η προθεσμία για τις δηλώσεις μισθωτηρίων και τις διορθώσεις στο Ε9

Διορία μέχρι τις 30 Ιουνίου έχουν όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν έχουν δηλώσει τα μισθωτήρια που έχουν λήξει ή έχουν ξεχάσει να δηλώσουν τις αλλαγές σε ενεργά μισθωτήρια, αλλά και όσοι διαπίστωσαν στο «ραβασάκι» του ΕΝΦΙΑ λάθη στα στοιχεία των ακινήτων τους.

Συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν προθεσμία μέχρι τις 30 Ιουνίου για να δηλώσουν τις μισθώσεις ακινήτων που έληξαν μέχρι το τέλος του 2022.

Όπως έχει ορίσει η ΑΑΔΕ, στην περίπτωση που η συμφωνία μίσθωσης για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη ΔΟΥ «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» έχει λυθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει την ημερομηνία λύσης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023.

Εάν δεν δηλωθεί η λήξη της μίσθωσης, τότε η συμφωνία μίσθωσης (το μισθωτήριο) θεωρείται ότι είναι σε ισχύ και ο ιδιοκτήτης κινδυνεύει να πληρώσει φόρο για ενοίκια που δεν έχει εισπράξει.

Χιλιάδες μισθωτήρια που έχουν λήξει εμφανίζονται «ανοιχτά» στο σύστημα Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας και η διαδικασία λύσης, στον πραγματικό χρόνο, των παλαιών μισθωτηρίων είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.

Κατά την επεξεργασία των στοιχείων που υπάρχουν αναρτημένα στην πλατφόρμα εμφανίζονται πολλές περιπτώσεις τροποποιήσεων (παράταση διάρκειας, αυξήσεις μισθωμάτων κ.λπ.) που οι φορολογούμενοι δεν έχουν ορθά αποτυπώσει (αναφέρονται στις σημειώσεις που υπάρχουν στα ηλεκτρονικά μισθωτήρια) στην πλατφόρμα, με αποτέλεσμα να μεταφέρονται λανθασμένα στοιχεία στην προσυμπλήρωση του εντύπου Ε2.

Ακόμη, οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν προθεσμία μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023 για να υποβάλουν εμπρόθεσμα τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 σε περίπτωση που διαπίστωσαν λάθη και παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους στον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ.

Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, ο οποίος θα πρέπει να εξοφληθεί σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις όχι μικρότερες των 10 ευρώ μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2024.

pronews.gr 

Από το Blogger.