Στόχος η φοροδιαφυγή των "μεγάλων"- Ελεγχοι από το 2024

Οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις των μεγάλων επιχειρήσεων τίθενται στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ, θέτοντας τον έλεγχό τους σε απόλυτη προτεραιότητα, προκειμένου να μην παραγραφούν.

Οι έλεγχοι θα αφορούν σε επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα και θα διενεργηθούν από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ), έχοντας στο στόχαστρο τις υποθέσεις του έτους 2018 και των επομένων.

Απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή προβλέπει ότι οι αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων από την 1η Ιανουαρίου 2024 διευρύνονται και θα καλύπτουν πλέον επιχειρήσεις όλης της επικράτειας, με ετήσια ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, άνω των 10.000.000 ευρώ, σε τουλάχιστον ένα φορολογικό έτος, για φορολογικά έτη από 01/01/2018 και εφεξής.

Η επιλογή του έτους 2018, δεν είναι τυχαία, αλλά συνδέεται με τους χρόνους παραγραφής. Οι στοχευμένοι έλεγχοι στις μεγάλες επιχειρήσεις ξεκινούν το 2024, έτος κατά το οποίο παραγράφονται (στις 31 Δεκεμβρίου) οι ανοιχτές υποθέσεις του έτους 2018, λόγω παρέλευσης πενταετίας.

Η ΑΑΔΕ δίδει από τώρα, τέσσερις μήνες πριν την έναρξη του νέου έτους οδηγίες στις ελεγκτικές υπηρεσίες του ΚΕΜΕΕΠ, ώστε να προετοιμαστούν για τους ελέγχους του 2018, και να μην επικαλεστούν τη γνωστή δικαιολογία, «δεν προλάβαμε».

Διευκρινίζεται πως οι έλεγχοι δεν αφορούν μόνο στο έτος 2018 αλλά θα επεκταθούν και στα επόμενα έτη. Απλώς το 2018 σαν το τελευταίο έτος προ της παραγραφής είναι η αφετηρία έναρξης των ελέγχων.
Υποθέσεις που ελέγχει

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ στο τέλος του περασμένου Ιουνίου το ΚΕΜΕΕΠ είχε υπό έλεγχο 872 υποθέσεις στις οποίες ο έλεγχος ήταν εν εξελίξει.

Επίσης το πρώτο εξάμηνο  εξέδωσε 515 εντολές για νέους ελέγχους ενώ στο ίδιο διάστημα ολοκλήρωση 232 ελέγχους εκ των οποίων οι 108 ήταν φρέσκιες υποθέσεις και οι υπόλοιπες ήταν του 2022 ή και παλαιότερες.

Στις υποθέσεις που έκλεισαν εντός του πρώτου εξαμήνου καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 192,42 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων εισπράχθηκαν ήδη 32,44 εκατ. ευρώ.

Το 2022, το ΚΕΜΕΕΠ διενήργησε 693 φορολογικούς ελέγχους, από τους οποίους βεβαίωσε πρόσθετους φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 282,20 εκατ. ευρώ. Οι επιδόσεις αυτές ήταν μάλιστα σημαντικά βελτιωμένες σε σύγκριση με το 2021, κατά τη διάρκεια του οποίου ολοκληρώθηκαν 487 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα συνολικού ποσού 199,20 εκατ. ευρώ.

Προκύπτει δηλαδή ότι το 2022 ο αριθμός των ελέγχων που ολοκληρώθηκαν ήταν αυξημένος κατά 42,3% και το ποσό των βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων μεγαλύτερο κατά 41,6%.

 sofokleousin.gr

Από το Blogger.