Ποιες προμήθειες τραπεζών επιτρέπει η Τράπεζα της Ελλάδος

Τη λίστα με τις συναλλαγές στις οποίες οι τράπεζες μπορούν να χρεώνουν προμήθειες περιλαμβάνει η Πράξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδόθηκε πρόσφατα, η οποία καλύπτει ευρύ φάσμα τραπεζικών εργασιών και πληρωμών.

Ειδικότερα, με την Πράξη 215/2/ 03.02.2023 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος καταρτίστηκε κατάλογος των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή τέλους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4465/2017, ο οποίος συμπεριλαμβάνει τους όρους και τους ορισμούς, αντιστοίχως.

Σημειώνεται ότι, το 2022 αποδείχτηκε χρυσοφόρο για τις τράπεζες, οι οποίες άντλησαν από προμήθειες επί των συναλλαγών, ποσό άνω του 1,3 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για προμήθειες που επιβαρύνουν συναλλαγές που πραγματοποιούνται όχι μόνο στα γκισέ, αλλά και μέσω internet/mobile banking, αυξάνοντας το κόστος για δανειολήπτες και καταθέτες, σε μια περίοδο μηδενικών επιτοκίων καταθέσεων και αυξημένων επιτοκίων δανείων.

Από τα δημοσιευμένα στοιχεία του 9μήνου του 2022, προκύπτει πως τα έσοδα των τραπεζών από τις προμήθειες, είναι τα ακόλουθα:

    Εθνική Τράπεζα: 259 εκατ. ευρώ.
    Τράπεζα Πειραιώς 366 εκατ. ευρώ.
    Eurobank: 395 εκατ. ευρώ
    Alpha Bank: 298,2 εκατ. ευρώ.

Ο κατάλογος της ΤτΕ

Ο κατάλογος της Τράπεζας της Ελλάδος με τις συναλλαγές τις οποίες μπορούν να επιβαρύνουν με προμήθειες οι τράπεζες είναι ο ακόλουθος:

    Παροχή αντιγράφου κινήσεων λογαριασμού: Παροχή έγχαρτου αντιγράφου κινήσεων/υπολοίπου λογαριασμού πληρωμών πέραν του απαιτούμενου από νομικές/κανονιστικές ρυθμίσεις ή συμβατικές υποχρεώσεις.
    Εγγραφή στις υπηρεσίες web banking: Εγγραφή και χρήση υπηρεσιών web banking.
    Υπηρεσία Ειδοποιήσεων: Ενημέρωση για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις λογαριασμού πληρωμών, alerts κ.λπ. μέσω αποστολής sms, e-mail.
    Ανάληψη Μετρητών από ΑΤΜ ιδίου παρόχου: Ο πελάτης αναλαμβάνει μετρητά από τον λογαριασμό του, από ΑΤΜ του ιδίου παρόχου.
    Ανάληψη Μετρητών από ΑΤΜ τρίτου παρόχου: Ο πελάτης αναλαμβάνει μετρητά από τον λογαριασμό του, από ΑΤΜ τρίτου παρόχου.
    Συνδρομή χρεωστικής κάρτας: Συνδρομή για την κατοχή και χρήση χρεωστικής κάρτας.
    Πάγια Εντολή: Ο πάροχος του λογαριασμού πραγματοποιεί τακτικές μεταφορές, βάσει εντολής του πελάτη, ενός συγκεκριμένου χρηματικού ποσού από τον λογαριασμό του πελάτη σε άλλο λογαριασμό.
    Άμεση Χρέωση: Ο πελάτης εξουσιοδοτεί άλλο πρόσωπο (τον αποδέκτη) να δώσει εντολή στον πάροχο του λογαριασμού να μεταφέρει χρήματα από τον λογαριασμό του πελάτη προς τον εν λόγω αποδέκτη. Ο πάροχος του λογαριασμού μεταφέρει στη συνέχεια τα χρήματα στον αποδέκτη την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες που έχουν συμφωνηθεί από τον πελάτη και τον αποδέκτη. Το ποσό μπορεί να ποικίλλει.
    Μεταφορά Πίστωσης SEPA: Ο πάροχος του λογαριασμού μεταφέρει χρήματα, βάσει εντολής του πελάτη, από τον λογαριασμό του πελάτη σε άλλο λογαριασμό, εντός SEPA.

 sofokleousin.gr

Από το Blogger.