ΑΕΚ προς τη Super League: «Ενημερώστε μας για τις οικονομικές απολαβές του κ. Κλάτενμπεργκ και τις υπηρεσίες που παρέχει»

Με επίσημη επιστολή προς τον πρόεδρο της Super League, η ΑΕΚ ζήτησε να ενημερωθούν τα μέλη του συνεταιρισμού, για τα χρήματα έχει λάβει έως σήμερα ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ και ποιες είναι οι υπηρεσίες που έχει προσφέρει. 

Η επιστολή:

“Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Όπως είναι γνωστό στις 2.8.2022 ανακοινώσατε την πρόσληψη του κ. Κλάτενμπεργκ ως Τεχνικού Συμβούλου και Εκπαιδευτή Διαιτησίας.

Έκτοτε και παρά την παρέλευση σχεδόν ενός έτους, ουδεμία ενημέρωση έχει δοθεί στα μέλη του Συνεταιρισμού τόσο σχετικά με τους όρους της συναφθείσας σύμβασης (εύρος παρεχόμενων υπηρεσιών, εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων και έλεγχος αυτών, οικονομικές απολαβές με πλήρη και σαφή αιτιολογία κλπ).

Παρακαλούμε για την παροχή επαρκών διευκρινίσεων σχετικά με τα ανωτέρω και τη χορήγηση

Α) αντιγράφου της συναφθείσας σύμβασης.

Β) αναλυτικής κατάστασης των παρασχεθεισών υπηρεσιών του κ. Κλάτενμπεργκ

Γ) αποδεικτικά στοιχεία των παρασχεθεισών υπηρεσιών.

Δ) οικονομικές απολαβές του κ. Κλάτενμπεργκ ανά μήνα από 2.8.2022 μέχρι και σήμερα”.

Από το Blogger.