Το σκεπτικό του Αθλητικού Δικαστή στην απόφαση για το ματς Ατρόμητος - ΑΕΚ!

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League δικαίωσε τον Ατρόμητο και ο αγώνας με την ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική θα οριστεί σε νέα ημερομηνία και θα διεξαχθεί κανονικά στο Περιστέρι.

Στο πολυσέλιδο σκεπτικό της απόφασης για το ματς, ο αθλητικός δικαστής εξηγεί για ποιο λόγο δεν είχαν υπαιτιότητα οι γηπεδούχοι, ενώ επισημαίνει πως οι Περιστεριώτες δεν θα αποκόμιζαν κανένα πλεονέκτημα από την απόκλιση των δοκαριών, βάζοντας τέλος και στο… αφήγημα της ΑΕΚ, που κατέθεσε ένσταση.

Το σκεπτικό της απόφασης στο Περιστέρι

Αναφορικά με τη μη υπαιτιότητα του Ατρομήτου για το θέμα των δοκαριών, ο αθλητικός δικαστής εξηγεί ότι η κύρια ευθύνη βαραίνει τον Δήμο Περιστερίου

«Εκ των ανωτέρω προκύπτει, ότι το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου πληρούσε τις προδιαγραφές που έθεταν οι διεθνείς κανόνες ποδοσφαίρου και γι’ αυτό το λόγο άλλωστε αδειοδοτούνταν από τις αρμόδιες Επιτροπές. Για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο έχουν διεξαχθεί σε αυτό εννέα αγώνες πρωταθλήματος και ένας αγώνα κυπέλλου. Περαιτέρω, αποδεικνύεται, ότι υπεύθυνος για την συντήρηση του ως άνω γηπέδου, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Περιστερίου, είναι η τεχνική υπηρεσία και η υπηρεσία συντήρησης του τελευταίου [βλ. υπ’ αριθ. 17112/2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 847/Β/11-7- 2000 Κανονισμός λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας Ν.Π.Δ.Δ.)], ενώ με σύμβαση έχει ανατεθεί στον Γεννάτο Θεοφάνη – Γεωπόνο Εργολήπτη Δ.Ε. η συντήρηση του χλοοτάπητα του ως άνω γηπέδου. Επιπλέον, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. πρωτ. 6345/7-2-2023 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Περιστερίου, οι εστίες του ως άνω γηπέδου είναι πακτωμένες με τσιμέντο πάνω από 15 χρόνια, γεγονός που καταδεικνύει, ότι η απόκλιση κατά την ως άνω μέτρηση δεν μπορεί να οφείλεται σε ηθελημένη ενέργεια της εγκαλούμενης».

Και συνεχίζει το σκεπτικό, ξεκαθαρίζοντας τη μη ευθύνη του Ατρομήτου:

«Με βάση τα ανωτέρω, το ζήτημα της απόκλισης των εστιών από τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό ύψη, δεν αποδείχθηκε ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας, ούτε με τη μορφή της αμέλειας, καθόσον, όταν αυτή παρέλαβε το γήπεδο, υπήρχε ήδη η απόκλιση στο ύψος των εστιών, δοθέντος ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί η μείωση αυτών την στιγμή που στο γήπεδο βρίσκονταν ήδη οι παράγοντες της διοργανώτριας. Μάλιστα, προσπάθησε με το υφιστάμενο εκείνη τη στιγμή προσωπικό να άρει την αντικανονικότητα των εστιών και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να αποκαταστήσει το ύψος αυτών, αλλά δεν κατέστη εφικτό σε μία εκ των δύο για αντικειμενικούς λόγους. Άλλωστε η αιτίαση της ενιστάμενης ΠΑΕ ΑΕΚ, ότι δεν είχε εφεδρικά τέρματα για να τα αντικαταστήσει, δεν αποδεικνύεται βάσιμη, καθώς δεν είχαν φθαρεί οι εστίες για να χρήζουν αντικατάστασης, αλλά έπρεπε να αποκατασταθούν τα ύψη αυτών, ενώ η τοποθέτηση άλλων εστιών δεν προδίκαζε αποκατάσταση, αφού θα πακτώνονταν στο ίδιο σημείο».

Στα αξιοσημείωτα επίσης ότι καταρρίπτει τους ισχυρισμούς για τον τρόπο μέτρησης των δοκαριών, διότι ο διαιτητής είναι ο αποκλειστικός αρμόδιος ώστε να αποφασίσει για την αντικανονικότητα του γηπέδου. Πιο αναλυτικά σημειώνει πως:

«Η εγκαλούμενη ΠΑΕ προβάλει ακυρότητα της προδικασίας και ειδικότερα του τρόπου μέτρησης των τερμάτων, ο οποίος δεν έγινε σύννομα και με τον προβλεπόμενο από τους κανονισμούς τρόπους. Ο εν λόγω ισχυρισμός, αλυσιτελώς προβάλλεται και είναι απορριπτέος ως νόμω αβάσιμος, και δη ως ερειδόμενος επί εσφαλμένης προϋποθέσεως, διότι για την αντικανονικότητα του γηπέδου αποκλειστικά αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής του αγώνα (α. 9 παρ. 3 ΚΑΠ/ΕΠΟ), καθώς ο αγώνας ελέγχεται από αυτόν και είναι ο μόνος αρμόδιος, ο οποίος διαθέτει την πλήρη εξουσία να εφαρμόζει τους Κανόνες του Παιχνιδιού και έχει την διακριτική ευχέρεια να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα μέσα στο πλαίσιο των Κανόνων του Παιχνιδιού και επομένως δύναται να σταματά τον αγώνα οριστικά για κάθε παράβαση των Κανόνων.

Επομένως, ο διαιτητής μπορεί κυριαρχικά να κρίνει αν οι συνθήκες που επικρατούν στον αγωνιστικό χώρο επιτρέπουν την έναρξη ή τη συνέχιση του αγώνα. Η εν λόγω απόφαση του διαιτητή ορισμένες φορές λαμβάνεται κατά δέσμια αρμοδιότητα, όπως στην περίπτωση διαπίστωσης αντικανονικότητας του γηπέδου, άλλοτε δε εναπόκειται στη διακριτική του ευχέρεια τόσο ως προς το είδος της διακοπής (προσωρινή ή οριστική), όσο και ως προς το χρόνο λήψης της απόφασης (άμεση διακοπή ή διακοπή μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα). Ωστόσο κατά γενική αρχή του δικαίου η αρχή της νομιμότητας διέπει και τις αποφάσεις του διαιτητή, ο δε τελευταίος οφείλει να την ασκεί όχι αυθαίρετα, αλλά μέσα στα άκρα όριά της, κάνοντας καλή χρήση αυτής.

Μεταξύ των περισσότερων επιλογών, πρέπει να επιλέγει εκείνο το μέτρο που προάγει το ποδόσφαιρο (βλ. Προοίμιο των Κανόνων του Παιχνιδιού), αλλά συγχρόνως διασφαλίζει και την ασφάλεια των συμμετεχόντων στο παιχνίδι (παικτών, διαιτητών, παραγόντων, θεατών). Κατ’ επέκταση, η Πειθαρχική Επιτροπή δεν δύναται να αμφισβητήσει την κρίση του Διαιτητή ως προς την αντικανονικότητα του γηπέδου, πολλώ δε μάλλον, αφού δεν υποβλήθηκε από την εγκαλούμενη σχετική ένσταση προς τούτο ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής. Επομένως, αντικείμενο της πειθαρχικής διώξεως της εγκαλουμένης ΠΑΕ κατ’ άρθρα 9 και 21 ΚΑΠ/ΕΠΟ είναι η διαπίστωση της ύπαρξης υπαιτιότητας της εγκαλουμένης ως προς την αντικανονικότητα του γηπέδου.

Άλλωστε, αφενός αρκεί η αναφορά ότι έλαβε χώρα μέτρηση, χωρίς περαιτέρω επεξηγήσεις, κι ότι το ένα από τα δύο τέρματα βρέθηκε κατά τη μέτρηση με απόκλιση μικρότερη από το προβλεπόμενο από τον κανονισμό, ενώ ο τοπικός προσανατολισμός του τέρματος προκύπτει από τις αποδείξεις και το οπτικοακουσιτκό υλικό. Εξάλλου, σε περίπτωση δε που δεν αποδειχθούν τα πραγματικά περιστατικά, λόγω αοριστίας του κατηγορητηρίου αυτό άγει σε απαλλαγή της εγκαλουμένης και όχι σε ακύρωσή του».

Επίσης αξιοσημείωτη η επισήμανση των χειρισμών από πλευράς παρατηρητή αγώνα, ο οποίος δεν είχε επισημάνει πρόβλημα με τα δοκάρια στον έλεγχο του γηπέδου…

«Εν προκειμένω ο αγώνας μεταξύ της εγκαλούμενης και της ΠΑΕ ΑΕΚ είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί την 17:30 και η εγκαλούμενη κατά τα ως άνω διαλαμβανόμενα παρέλαβε το γήπεδο το αργότερο στις 11:30, ήτοι τουλάχιστον έξι (6) ώρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα. Παράλληλα, ο παρατηρητής 30΄ πριν τη διεξαγωγή του αγώνα έπρεπε να επιθεωρήσει το στάδιο, συνοδεία του Συντονιστή Εγκατάστασης και το Υπευθύνου Διοργάνωσης της γηπεδούχου. Εν προκειμένω, ο παρατηρητής ουδέν αναφέρει ως προς την επιθεώρηση του γηπέδου από τον ίδιο. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι κατά τη πρώτη μέτρηση διαπιστώθηκε ότι αμφότερα τα τέρματα είχαν λάθος διαστάσεις σε ύψος, σε ένα σημείο κατά 5 (πέντε) εκατοστά και σε άλλο σημείο κατά 3 (τρία) εκατοστά το ένα, και κατά δύο (2) εκατοστά το άλλο.

Πάραυτα ενημερώθηκαν οι παράγοντες της γηπεδούχου ομάδας ότι θα έχουν στη διάθεσή τους έως και 30 λεπτά επιπλέον από την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, δηλαδή 17:30 ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διόρθωση των λανθασμένων διαστάσεων των τερμάτων και για το λόγο αυτό ο διαιτητής έδωσε παράταση στη γηπεδούχο ομάδα, ώστε να διορθώσει τις εστίες. Στις 18:00 ο διαιτητής έκανε τον τελικό έλεγχο μαζί με τη διαιτητική του ομάδα, τους δύο αρχηγούς των ομάδων και τον Παρατηρητή του αγώνα και διαπίστωσε, ότι οι διαστάσεις του ενός τέρματος ήταν ορθές ως προς το προβλεπόμενο (αυτές που είχαν πρόβλημα δύο εκατοστών στην πρώτη μέτρηση), αλλά στην άλλη εστία κατά τον έλεγχο τεσσάρων σημείων ως προς το ύψος, δύο σημεία βρέθηκαν με απόκλιση, ως αναφέρεται στο Φ.Α.».

Ακόμη, ο αθλητικός δικαστής αναφέρει ότι παρότι δεν ήταν στην προβλεπόμενη απόσταση τα οριζόντια δοκάρια από το έδαφος, το πρόβλημα αφορούσε και τις δύο εστίες, ως εκ τούτου δεν προέκυπτε ουσιαστικό πλεονέκτημα για τον Ατρόμητο…

«Επιπλέον, δεδομένου ότι διαπιστώθηκε, ότι αμφότερες οι εστίες υπολείπονταν του προβλεπόμενου ύψους, η μη αποκατάσταση αυτών δεν θα προσέφερε κανένα ουσιαστικό πλεονέκτημα στην εγκαλούμενη, καθώς θα χρησιμοποιούνταν ανά ημίχρονο από αμφότερες τις ομάδες. Μάλιστα, λαμβανομένης υπόψη της βαρύτατης πειθαρχικής ποινής που προβλέπεται για την «υπαίτια» του παραπάνω πειθαρχικού παραπτώματος ομάδα, θα πρέπει η απόδειξη της υπαιτιότητάς της να είναι πλήρης και η σχετική δικανική πεποίθηση να είναι εδραία και ακλόνητη».

Τέλος, στο σκεπτικό καταρρίπτεται ο ισχυρισμός της ΑΕΚ ότι το γήπεδο κατέστη αντικανονικό μετά τις παρεμβάσεις του Ατρομήτου πάνω στη γραμμή του τέρματος…

«Η ενιστάμενη ΠΑΕ ΑΕΚ, με την ένσταση της ισχυρίζεται, ότι το γήπεδο κατέστη αντικανονικό και για το λόγο, ότι η γραμμή της εστίας μεταξύ των κάθετων δοκών δεν παρέμεινε επίπεδη αλλά υπέστη καθίζηση εξαιτίας της παρέμβασης των υπευθύνων της γηπεδούχου, με αποτέλεσμα να παγιδεύεται η μπάλα σε περίπτωση αργής κύλισης. Ωστόσο ο εν λόγω ισχυρισμός, δεν αποδεικνύεται βάσιμος και δεν επαληθεύεται από το Φ.Α., καθώς, εάν ίσχυε αυτό, ο διαιτητής του αγώνα κατά τη μέτρηση των εστιών θα παρατηρούσε το ανισόπεδο της γραμμής και θα το κατέγραφε στο Φ.Α, και για το πρόσθετο λόγο της επικινδυνότητας του γηπέδου, γεγονός όμως που δεν συνέβη. Άλλωστε, η ίδια η ενιστάμενη ΠΑΕ αναφέρει ότι το κενό συμπληρώθηκε με ασβέστη με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί το ανισόπεδο της γραμμής της εστίας σε σχέση με το υπόλοιπο αγωνιστικό χώρο».

Από το Blogger.